“PICART là một tập hợp những thành viên có chuyên môn và cùng niềm yêu thích với nhiếp ảnh nói chung và chụp ảnh nội thất nói riêng, đam mê về Thiết Kế Đồ Họa, luôn khao khát tìm kiếm những kiến thức và ý tưởng mới mẻ, sáng tạo để từ đó tạo nên những sản phẩm hiệu quả và có giá trị cho Doanh nghiệp”.


 

Designer & Photographer "Bạn sẽ có được tất cả thứ bạn muốn trong cuộc sống, nếu bạn giúp người khác đạt được những gì họ muốn". Hotline: 0866688284
Freelancer - Graphic Designer. "Ý tưởng tốt nhất đến như câu nói đùa. Hãy khiến suy nghĩ của bạn khôi hài nhất có thể".
Graphic Designer - “Tin rằng bạn có thể làm một điều gì đó đồng nghĩa với việc bạn đã đi được nửa đường đến đó."
Photographer/Designer - "PicArt sẽ giúp hoạt động Digital Marketing của các doanh nghiệp trở nên hiệu quả một cách khác biệt."